Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. (Kel. 23:3)
http://drsuhentoliauw.graphe-ministry.org/?p=93